trilling frequentie
SBR-Richtlijn:

Voor de bepaling van schade of hinder door trillingen bestaat geen wettelijk toetsingskader. In de praktijk worden echter op basis van de ‘meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen’, opgesteld door de Stichting Bouwresearch (SBR), in ruimtelijke en milieubesluiten ‘grenzen’ gesteld aan de bij derden opgewekte trillingen.


De delen A en B van deze richtlijn behandelen de deelaspecten ‘schade aan gebouwen’ respectievelijk ‘hinder voor personen in gebouwen’. Door uitspraken van de Raad van State is inmiddels ruime jurisprudentie opgebouwd met de SBR-richtlijn en de hierin gestelde streef- en grenswaarden.


Mocht u meer informatie willen ontvangen over de SBR-richtlijn, dan kunt u contact opnemen of kijken op de site van de SBR-CURnet.