Bouwbesluit 2012

Het bouwbesluit 2012 is dit jaar ingegaan en in dit Bouwbesluit zijn regels opgenomen voor het geluid van (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Deze regels gelden op (bedrijfsmatige) bouw- en sloopwerkzaamheden.

 

Dagwaarde 

Het Bouwbesluit hanteert een dagwaarde. Uitgangspunten hiervan zijn:

  • De waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor geluid tussen 07.00 tot 19.00 uur.
  • Bepaald op de gevel van een (geluidsgevoelig) object als bedoeld in artikel 11.1 van de Wet milieubeheer.
  • Vastgelsteld conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, internetuitgave 2004
  • Voor geluid met een impulskarakter kan een toeslag gelden.