Geluidmetingen

geluidmeting

Een specifiek kenmerk van bouwlawaai is dat het een tijdelijk karakter heeft. Hierdoor zijn de eisen minder streng dan voor andere bronnen van overlast. In het bouwbesluit 2012 zijn hiervoor regels opgesteld.


Alert Monitoring verzorgd geluidsmetingen met behulp van de "Nor1522 Klasse 1 geluidsmeter". Deze meter is uitermate geschikt voor de geluidsmonitoring van bouw- en sloopwerkzaamheden.

De metingen kunnen zowel bemand als onbemand worden uitgevoerd.

De rapportage wordt per dag automatisch gegenereerd en de opmaak van het rapport is aan de wensen/eisen van de opdrachtgever aan te passen.