Een bouwkundige opname, ook wel vooropname of nulmeting genoemd, is het vastleggen van de (bouwkundige) staat van panden/objecten.

vooropname gereedschap


Met een goede bouwkundige opname is het mogelijk om een (schade)melding te beoordelen. Op basis van  het beschikbare fotomateriaal is eenvoudig vast te stellen of verschillen/veranderingen in de staat zijn opgetreden. 

 

 

Of een bouwkundige opname nodig is, hangt af van een groot aantal factoren. Wij adviseren onze opdrachtgevers altijd op basis van de projectspecifieke omstandigheden. Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd die trillingen en/of grondverplaatsingen(o.a. zettingen) kunnen veroorzaken is het vaak verstandig om een bouwkundige opname te laten verzorgen vóór de start. Bij dit soort werkzaamheden moet gedacht worden aan: heiwerk (damwanden of palen), sloopwerkzaamheden, funderingsherstel, grondwerk, bemaling, rioleringsprojecten, saneringen,  dijkverzwaringen, (weg)reconstructie. Ook indien de invloed van de werkzaamheden als relatief 'licht' worden gezien, kan het wenselijk zijn om een opname te doen. 

vooropname scheur

Ook bij kleinschalige projecten (bijvoorbeeld het plaatsen van een aanbouw) hebben bouwkundige opnamen hun waarde. Een discussie over schade wil je niet voeren en zeker niet met de buurman.

Ons bureau is in staat om snel te schakelen, zo kunnen wij u op korte termijn van dienst zijn.

Wij maken voor u graag een vrijblijvende offerte of staan u telefonisch bij.