Onze kernactiviteiten:

- bouwkundige vooropnamen

- hoogtemetingen

- trillingsmetingen

- geluidsmetingen

- opstellen monitoringsplannen


Als nevenactiviteiten verzorgen wij o.a.

- schade-inspecties

- plaatsen scheurenmeters 

- risico-inventarisaties

- fotovergelijk opnamen