Is het verplicht toestemming te verlenen?


Het is niet verplicht om ons toestemming te geven voor het verzorgen van de (voor)opname. Indien er (zwaarwegende) bezwaren zijn, tegen de opname van het interieur, dan zou overwogen kunnen worden om alleen het exterieur in de opname te betrekken. 
Heeft u echter geen (voor)opname laten uitvoeren en bent u van mening dat veranderingen zijn opgetreden als gevolg van de werkzaamheden, dan zult (conform Nederlands wetgeving) u zelf moeten aantonen dat die is ontstaan door de werkzaamheden.