schade

Indien u van mening bent, dat de uitgevoerde werkzaamheden schade hebben verzoorzaakt aan uw pand, dan adviseren wij u om dit direct te melden bij degene die volgens u hiervoor verantwoordelijk is. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u bellen met ons kantoor.