• Wat houdt de opname in? - voor het antwoord klik hier

• Waarom een bouwkundige vooropname? - voor het antwoord klik hier

• Is het verplicht toestemming te verlenen? voor het antwoord klik hier

• Hoe verloopt de communicatie? voor het antwoord klik hier

• Ik ben huurder, wat nu? voor het antwoord klik hier

• Ik ben/was afwezig tijdens opnamedag, wat nu?voor het antwoord klik hier

• Ik heb nog geen rapportage ontangen? Klik dan hier

• U heeft een brief ontvangen en zou graag meer informatie over de werkzaamheden willen ontvangen. klik dan hier.

• Hoelang wordt het rapport bewaard? -

Zeven jaar.

• Kan de expert zich legitimeren? 

Op verzoek zal de expert zijn legitimatie laten zien. Een kopie van zijn legitimatie mag niet zonder zijn toestemming worden gemaakt.

• U heeft verandering geconstateerd?

Indien u van mening bent dat uw pand aan veranderingen onderhevig is en/of is geweest, dan dient u dit te melden bij de uitvoerende partij.

 

 

U heeft een brief ontvangen en kunt niet aanwezig zijn op de aangegeven dagen en/of tijdstippen. Klik dan hier

 

Klik hier om informatie toe te voegen

 

U heeft schade geconstateerd. Klik dan hier

 

 

U heeft een brief ontvangen en kunt niet aanwezig zijn op de aangegeven dagen en/of tijdstippen. Klik dan hier

U heeft schade geconstateerd. Klik dan hier